Kontakty na školní speciální pedagogy

Jméno a příjmení Sídlo - budova Konzultační hodiny Telefon E-mail
Mgr. Bc. Lenka Mouleová Dolní náměstí Úterý 13:00 - 15:00
(po domluvě možné jindy)
736 640 220 lemou@atlas.cz
Mgr. Lenka Vaňačová Čemínská ulice Pondělí 15:00 - 16:00
(po domluvě možné jindy)
774 237 015 lenka.vanacova@seznam.cz

Náplň práce školního speciálního pedagoga

- Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- Zajištění speciálně pedagogické diagnostiky

- Stanovení plánu pedagogické podpory

- Individuální i skupinová speciálně pedagogická reedukace žáků

-Spolupráce s učiteli a dalšími odborníky

- Spolupráce s rodiči žáků

- Koordinace a metodické vedení pedagogických asistentů ve škole

- Dokumentace případů a její zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů


Zprávy školního speciálního pedagoga

NÁZEV DOKUMENTU KE STAŽENÍ
ADHD, ADD Zde
Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti Zde
Poruchy autistického spektra Zde
Specifické poruchy učení Zde

Informace výchovného poradce:

ZDE

Informace metodika prevence:

ZDE

Informace školního speciálního pedagoga:

ZDE

Informace jídelny:


Informace pro rodiče   Dokumenty   Kontakty   Galerie   Naše škola   Akce školy   Školská rada   Školní časoopis   Informace výchovného poradce